🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Metingen

Bloeddruk

Wanneer moet je je bloeddruk meten?

Heb je een hoge bloeddruk en slik je medicijnen? Of wil je hart- en vaatziekten voorkomen? Dan is het goed om thuis je bloeddruk te meten. Een goede bloeddruk is immers van groot belang voor een gezond hart en gezonde vaten. Wanneer je jouw bloeddruk rustig thuis meet, geeft dat betrouwbare informatie over je gezondheid en inzicht voor een eventuele behandeling.

Wat is een normale bloeddruk?

Bloeddruk is de druk in je bloedvaten. Als je hart samentrekt gaat je bloed jouw lichaam in. De druk in je bloedvaten is dan op z’n hoogst. Dat heet de bovendruk. Als je hart daarna weer ontspant, ontstaat er een lagere druk. Dat heet de onderdruk. Je bloeddruk verandert steeds. Als je hard rent, is de bloeddruk hoger dan wanneer je rustig zit. Om je bloeddruk goed te kunnen meten moet je eerst minimaal 5 minuten rustig zitten. We spreken dan van een normale bloeddruk bij:

-        Bovendruk: 130 of lager

-        Onderdruk: 85 of lager
Ben je ouder dan 70 jaar, dan is een gemiddelde bovendruk van onder de 150 nog goed.

Wanneer is je bloeddruk te hoog?

Om te weten of je een hoge bloeddruk hebt kijken we vooral naar de bovendruk. Als bij deze thuismetingen de gemiddelde bovendruk 135 is of hoger dan spreken we van hoge bloeddruk. Ben je ouder dan 70 jaar, dan is een gemiddelde bovendruk van onder de 150 nog goed.


Meet je bij een thuismeting een keer een wat hogere bloeddruk, bijvoorbeeld 160/100? Dat is niet erg. Blijft je bloeddruk voor langere tijd rond de 160, neem dan contact met ons op voor controle. Is de bovendruk 180 of hoger terwijl je rustig zit, herhaal de meting dan nog enkele keren op een rustig moment. Blijft de bloeddruk zo hoog, neem dan telefonisch contact met ons op via 0418 631 260.


Wil je precies weten of de waarde goed is? Gebruik de website van de hartstichting waar je je bloeddruk invult en advies kriijgt! Check hier je bloeddruk.

Hoe meet ik zelf mijn bloeddruk?


1.  Ontspan voor de meting

-        Zorg ervoor dat je een half uur voor de meting rustig aan doet, niet rookt en geen koffie drinkt

-        Slik je medicatie? Meet je bloeddruk voordat je medicatie inneemt

-        Ga voor de meting minimaal 5 minuten rustig zitten


2.  Bloeddrukband aanbrengen

-        Meet bij voorkeur aan de arm die je het minst gebruikt: als je rechtshandig bent, dan meet je aan de linkerarm

-        Meet aan een ontblote bovenarm: stroop de mouwen van dunne kleding op; een vest of trui trek je uit

-        De bloeddrukband moet ter hoogte van je hart zitten, dit is enkele centimeters boven de elleboog

3. Zorg voor een juiste houding

-        Meet de bloeddruk zittend in een stoel met je rug tegen de leuning

-        Zet beide voeten naast elkaar op de grond

-        Leg de arm waaraan je meet ontspannen op de leuning van de stoel of op tafel

4. Je bloeddruk meten

-        Druk op de startknop: de meting start en stopt automatisch

-        Praat niet tijdens de meting

-        Neem 1 minuut rust en meet dan opnieuw. NB: sommige meters doen dit automatisch!

-        Noteer de gemeten waarden


Filmpje Hartstichting: hoe meet je je bloeddruk thuis

Hoe vaak moet ik een bloeddrukcontrole doen?

Elk kwartaal meet je een week lang elke dag jouw bloeddruk. Begin je bijvoorbeeld op 1 maart dan meet je tot en met 7 maart elke dag twee keer je bloeddruk. Je meet ‘s ochtends twee keer en ‘s avonds twee keer. Heb je iets anders afgesproken met je huisarts? Dan houd je natuurlijk het advies van de huisarts aan.


Bloedsuiker

Wanneer moet je je bloedsuiker meten?

Je hebt diabetes en wilt zelf thuis je bloedsuiker meten. Bijvoorbeeld omdat je insuline gebruikt of klachten heeft van een te lage bloedsuiker (hypo) of te hoge bloedsuiker (hyper). Het regelmatig meten van de bloedsuiker kan veel inzicht geven in het verloop van de ziekte. Bovendien helpt het bij het vaststellen van de juiste doseringen van je medicatie.

Wanneer is je bloedsuiker te hoog?

Je bloedsuiker is te laag als deze onder de 3.5 mmol/l zit. Een te lage bloedsuiker noemen we hypoglykemie (hypo) en kan gevaarlijk zijn. Er is snel actie nodig. Je bloedsuiker is te hoog als deze boven de 9 mmol/l komt. Een te hoge bloedsuiker noemen we hyperglykemie, en geeft geen direct gevaar. Wel is aanpassing van je behandeling nodig.

Hoe meet ik zelf mijn bloedsuiker?

Voor het meten van je bloedsuiker heb je drie hulpmiddelen nodig: een prikpen, een teststrip en een bloedsuikermeter. Was eerst je handen met zeep en warm water. Als er nog suiker aan de vinger zit – bijvoorbeeld door het eten van fruit – kan dit de bloedsuikermeting beïnvloeden. Wassen met warm water is belangrijk omdat bij warme handen het bloed makkelijker uit de vingertip komt. Droog daarna goed je handen af. De meting gaat als volgt:

1. Plaats de teststrip in de bloedsuikermeter.

2. Prik in de zijkant van de vingertop van je middelvinger of ringvinger.

3. Strijk met je duim en wijsvinger van de andere hand langs de vinger zodat het bloed naar buiten stroomt. Doe dit van beneden naar boven.

4. Houd het bloed tegen de teststrip. Na ongeveer vijf seconden
verschijnt de uitslag op het beeldscherm van je bloedsuikermeter.

Hoe vaak is een bloedsuikermeting nodig?

Hoe vaak je de meting dient uit te voeren, verschilt per situatie. Je zult van je huisarts of de praktijkondersteuner advies krijgen. In sommige gevallen zijn dagcurve-metingen nodig. Zo krijg je goed inzicht in het verloop van je bloedglucose.


Dagcurves

Voor een dagcurve meet je op één dag meerdere keren je bloedsuiker. Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal metingen per dag. Zo kunnen twee metingen per dag voldoende zijn, terwijl in een ander geval zeven metingen nodig zijn. De volgende momenten zijn gebruikelijk:

-        Voor het ontbijt (nuchter)

-        1,5 uur na het ontbijt

-        Voor het middageten

-        1,5 uur na het middageten

-        Voor het avondeten

-        1,5 uur na het avondeten

-        Voor het slapengaan


Thuismeten app

De Thuismeten app installeren

Download de app Thuismeten - zorg op afstand (Luscii) in de App Store (voor Apple) of de Play Store (voor Android).

  1. Open de app. De app wil je berichten sturen. Sta dit toe voor een goede werking van de app.
  2. Je ziet nu het inlogscherm. Vul hier het e-mailadres in dat bekend is bij de huisarts en druk daarna op 'Volgende'.
  3. Je hebt een e-mail van support@luscii.com ontvangen na het aanmaken van een account. In deze e-mail staat een 6-cijferige code. Voer nu deze code in bij de app en druk op 'Volgende' om in te loggen.
  4. De 1e keer dat je inlogt, vragen we om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen. Deze kun je achteraf altijd weer wijzigen bij jouw profielinstellingen.
  5. De app is nu klaar voor gebruik! Kijk onder 'Acties' om jouw metingen in te voeren.
  6. Onder 'Profiel' kun je je apparaten (bijvoorbeeld jouw bloeddrukmeter en weegschaal) met Bluetooth koppelen aan de app.